Smile Bath
https://www.smilebath.pt/produto/sanitario-feel-suspenso/
Export date: Tue Aug 16 7:03:40 2022 / +0000 GMTFeel suspenso

Product Categories: ,

Product Tags: , , , ,

Product Page: https://www.smilebath.pt/produto/sanitario-feel-suspenso/

 

Product Summary

Sanitário suspenso.
Wall-hung toilets.
Toilette suspendu.

Sanitário branco White sanitary ware/Sanitaires blanc
Sanita Toilet/toilette Ref. 14015359
Tampo queda amortecida Soft-close toilet seat/Couvercle doux fermé Ref. 14034845
Bidé bidet/Bidet Ref. 14024296

Sanitário preto Black sanitary ware/Sanitaires noir
Sanita Toilet/toilette Ref. 14015360
Tampo queda amortecida Soft-close toilet seat/Couvercle doux fermé Ref. 14034846
Bidé bidet/Bidet Ref. 14024297

Product Description

Sanitário suspenso.
Wall-hung toilets.
Toilette suspendu.

Sanitário branco White sanitary ware/Sanitaires blanc
Sanita Toilet/toilette Ref. 14015359
Tampo queda amortecida Soft-close toilet seat/Couvercle doux fermé Ref. 14034845
Bidé bidet/Bidet Ref. 14024296

Sanitário preto Black sanitary ware/Sanitaires noir
Sanita Toilet/toilette Ref. 14015360
Tampo queda amortecida Soft-close toilet seat/Couvercle doux fermé Ref. 14034846
Bidé bidet/Bidet Ref. 14024297

Product Gallery

          

 

Product added date: 2018-09-17 10:57:33
Product modified date: 2019-10-11 14:12:45

Export date: Tue Aug 16 7:03:40 2022 / +0000 GMT
Product data have been exported from Smile Bath [ https://www.smilebath.pt ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.